DFH's Frivilliggruppe i Roskilde

Vi er en lokal forening ved navn
”Dansk Flygtningehjælp - Frivilliggruppen i Roskilde”.

Forside billede

Frivilliggruppens formål er at være brobygger mellem mennesker på flugt (flygtninge)/indvandrere og det danske samfund, og derved bidrage positivt til integrationen i Danmark.