Matchkoordinator

Tovholder: Jan Berndt
Tlf. (M): 22 59 43 90
E-mail:

 
 

Som matchkoordinator, foretager Jan match mellem flygtningen og den frivillige, så vidt muligt baseret på ønsker og behov.

Match kan ske på baggrund af:

  Flygtningen/flygtningefamilien savner nogen at snakke med, vil gerne have
 venner, har ingen netværk

  Match baseret på sport, kulturelle interesser osv.