Matchkoordinator

Tovholder: Lilian Moefelt
Tlf. (M): 26 82 08 48
E-mail:

 
 

Som matchkoordinator, foretager Lilian match mellem flygtningen og den frivillige, så vidt muligt baseret på ønsker og behov.

Match foretages på baggrund af profilskemaer, som begge parter afleverer til Frivilliggruppen med oplysninger om køn/alder/civilstand/uddannelse/interesser og beskrivelse af konkrete ønsker.

Match kan ske på baggrund af:

  Flygtningen/flygtningefamilien savner nogen at snakke med, vil gerne have
 venner, har ingen netværk

  Match baseret på sport, kulturelle interesser osv.