DFH's Frivilliggruppe i Roskilde

Vi er en lokal forening ved navn
”Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde”.

Forside billede

Frivilliggruppens formål er at være brobygger mellem flygtninge/indvandrere og det danske samfund, og derved bidrage positivt til integrationen i Danmark.