Organisation og medlemskab

Alle, der tilslutter sig gruppens formål kan optages som medlemmer. Der tilstræbes etnisk mangfoldighed i gruppen, og personer af anden etnisk herkomst end dansk opfordres specielt til at deltage i gruppens arbejde.

Gruppen er en del af Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, se DFH Frivillig. Alle frivillige underskriver en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvori de forpligter sig til at arbejde under DFH’s fastlagte etiske retningslinjer for frivilligt arbejde. Til gengæld får de frivillige konsulentstøtte, rådgivning i flygtningespørgsmål, kursustilbud og informationsmaterialer fra Dansk Flygtningehjælp.

Vi er for tiden lidt over 80 medlemmer, men vi kan sagtens være flere!
Du kan kontakte os her.