Roskilde گروه داوطلبان سازمان پناهندگی در

Roskilde ما یک انجمن محلی به نام داوطلبان سازمان پناهندگی در          

میباشیم. هدف این گروه برقراری رابطه بین پناهندگان/مهاجران و جامعه دانمارک و مشارکت مثبت در جذب و ادغام در دانمارک میباشد.

 

Forside billede

در باره ما

تمام کسانی که با اهداف این گروه موافق هستند میتوانند به عضویت این گروه در بیایند. تلاش بر این است که این گروه تمام اقوام و ملیتها را در بر بگیرد وبخصوص افراد غیر دانمارکی را دعوت به شرکت در این گروه میکنیم.

این گروه بخشی ازشبکه داوطلبان سازمان پناهندگی در سراسر کشور میباشد. لطفا به این سایت اینترنتی مراجعه کنید.:

www.frivillignet.dk

 تمام داوطلبان یک قرارداد همکاری با سازمان پناهندگی امضا میکنند که آنها را متعهد به کار کردن زیر دستورالعمل های اخلاقی سازمان پناهندگی میکند. در ازای آن داوطلبان میتوانند در مورد سوالات مربوط به پناهندگان از سازمان پناهندگی کمک و  مشاوره  و دوره های لازمه و اطلاعات دریافت کنند. در حال حاضر ما 180 عضو داریم ولی ما میتوانیم بیشتر شویم.